Başkent Logo
Neden Başkent Okulları?
Neden Başkent Okulları?

Konumu, yerleşkesi, fiziksel donanımı, teknolojik altyapısı, laboratuarları, kütüphaneleri, spor alanları, yüzme havuzu, sağlıklı yemek ve kaliteli servis hizmetleri ile güven ve huzur ortamında disiplinli bir eğitim öğretim anlayışının benimsendiği okulumuzda;
1. Kültürel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkabilen, toplum kurallarına saygılı, çağdaş insanlar yetiştirmek,
2. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak,
3. Her bir öğrencinin farklı ve değerli olduğu bilinciyle onları kendi potansiyelleri doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak,
4. Fark yaratan projeler geliştirerek ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimleri için fırsatlar yaratıp onların yaşamla bağ kurabilmelerini sağlamak,
5.  İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını desteklemek,
6. Öğrencilerin bireysel ve fiziksel farklılıkları gözetilerek sporu yaşam biçimi haline dönüştürmelerini sağlamak,
7. Yabancı dil eğitimini önemseyen, her platformda kendisini ifade edebilen ve ülkesini temsil edebilen nitelikte bireyler yetiştirmek,
8. Alanlarında uzman eğitim kadromuzla öğrencilerimizi hem hayata hem de lise giriş ve yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlamak,
9. Öğrencilerimizin hafta sonu kursları, bire bir etütler, deneme sınavları gibi destekleyici çalışmalardan eşit derecede yararlanmasını sağlamak,
10. Toplumu kucaklayan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek ve öğrencilerimize bu değerleri benimsetmek,
11. Standart ve adil ücret politikamızla bu imkanlardan faydalanılmasını sağlamak
hedeflerimizdir.
PAYLAŞ:
X