Başkent Logo
Neden Başkent Okulları?
Neden Başkent Okulları?
1. İyi öğretmen, iyi eğitimin en önemli unsurudur. Bizler, öğretmenlerimizi özenle seçerek kurumumuzda görevlendiririz. Çalışma azimlerini artırmak için öğretmenlerimize maddi ve sosyal destekler sağlarız. Alanlarında uzman eğitim kadromuzla öğrencilerimizi hayata hazırlarken liselere giriş sınavına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına hazırlık sürecinde, hafta sonu kursları, bire bir etütler, deneme sınavları gibi destekleyici çalışmalardan onların eşit derecede yararlanmalarını sağlarız. 
2. Sınıf içinde öğretmen-öğrenci etkileşiminin önemini bilir, takip ederiz. Öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin merakını uyandıracak, ilgisini çekecek, onlarda öğrenme tutkusu yaratacak şekilde bilgi ile güncel yaşam arasında bağ kurarak ders anlatırlar.
3. Çocuklarımıza, küçük yaştan itibaren matematik ve İngilizcenin yaşamlarında önemli ve anahtar bir rol üstleneceğini anlatırız. Pentalitha öğretim programı ile oyunlarla matematik öğretir, onların matematiksel kavramlarla erken tanışmalarını sağlarız. Ana dili İngilizce olan öğretmenler görevlendirir, Cambridge Öğretim Programı çerçevesinde yabancı dilin; hayatlarının içinde yer almasını ve matematik, tarih, coğrafya, ekonomi konularını İngilizce olarak da duymalarını sağlarız. Bu sayede her platformda kendini ifade edebilen ve ülkesini temsil edebilen nitelikte bireyler yetiştiririz.
4. Her bir öğrencinin farklı ve değerli olduğu bilinciyle hareket eder, onları kendi potansiyelleri doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak için çabalarız.
5. Çukurova Üniversitesinin öğretim üyeleriyle gerçekleştirilen “Bilim Buluşmaları”, pazartesi konuşmaları, dikiş kursu, aşçılık kursu gibi öğretim programından bağımsız, fark yaratan projeler geliştirerek ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimleri için fırsatlar yaratıp öğrencilerimize yaşam becerileri kazandırırız.
6. Okullarımız, kuralların uygulandığı alanlardır. Başarı ve olumlu davranışlar ödüllendirilir; başarısızlıklar görmezden gelinmez. Olumsuz davranışların derecesine göre sonuçları olur. Öğrencilerimize toplumsal kuralları öğreterek onları sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştiririz. Zararlı alışkanlıklardan korunmaları için öğrencilerimizi bilinçlendiririz.
7. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek sporu yaşam biçimi haline dönüştürmelerini sağlar, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lobi konserleri, karikatür çizimi gibi sanatsal yaratıcılıklarını destekleyen etkinlikler yaparız.
8. Atatürkçülük; bizde içi boş kavramlar olarak değil, somutlaştırılarak öğretilir. Öğrencilerimiz, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde -100 yıl kadar önce -Adana’da, İzmir’de, İstanbul’da yabancı ülke bayraklarının dalgalandığı ve bu bayrakların Milli Mücadele ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından indirildiğini; kadınlarımızın, annelerimizin, kızlarımızın medeni haklarına Atatürk Cumhuriyeti sayesinde kavuştuklarını; bilim ve çağdaşlık yolunun Cumhuriyet sayesinde açıldığının farkındadırlar.
 
YOK ASLINDA BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ AMA BİZ, BAŞKENT OKULLARIYIZ.
PAYLAŞ:
X