Başkent Logo

Vizyon & Misyon

 

VİZYONUMUZ :

Çağdaş eğitim literatüründe belirtilen niteliklere uygun, yüksek alan bilgisine, öğretmenlik meslek birikimine ve bilimsel bakış açısına sahip; insan ilişkilerinde sevgi, hoşgörü ve bireysel farklılıklara saygıyı içselleştirmiş; çalışmalarında iş birliğine açık, çağdaş ve bilimsel yöntemleri benimseyen eğitim kadrosu ile en son kalite standartlarında eğitim ve öğretim yaparak iyi insanlar yetiştiren, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası alanda kamu ve özel eğitim kurumlarının paylaşımına sunan öncü bir kurum olmak.

 

MİSYONUMUZ :

Atatürk İlkelerini ve Türk kültürünün değerlerini evrensel bir bakışla bütünleştirebilen; insana, doğaya ve topluma, bireysel farklılıklara hoşgörüyle bakan; ilişkilerinde dürüst, kendisiyle ve toplumla barışık, değişime açık, güven duygusu ve özdenetimi gelişmiş; bilimsel davranış ve tutumlara sahip; bağımsız öğrenebilen, ülkesinin ve kendisinin geleceği için sorumluluk almaya hazır bireyler yetiştirmek.

 
PAYLAŞ:
X