Başkent Logo
AKADEMİK EĞİTİM KANALI
ANASINIFI
Rehberlik
1 - Ana Sınıfı Sağlıklı Yaşam ve Temizlik
2 - Ana Sınıfı Sağlıklı Yaşam ve Baslenme
3-Ana Sınıfı Sağlıklı Yaşam Egzersiz
4 -Ana Sınıfı Sağlıklı Yaşam Stresin azaltılması
5 -Ana Sınıfı Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklardan Korunma
Ana Sınıfı Beden Eğitimi
1- Sabah Egzersizleri
İLKOKUL
1. Sınıf
1. Sınıf Türkçe
1- E Sesi
2- L sesi
3 - A Sesi
4- K sesi
5- İ sesi
6 - N sesi
7 - O sesi
8 - M sesi
9- U sesi
10- -T sesi
11- Ü sesi
12- Y sesi
13 - Ö Sesi
14 - R sesi
15- I sesi
16 - D Sesi
17- S sesi
18 - B sesi
19 - Kelime Cümle Çalışmaları
20- Ç sesi
21- Z sesi
22 -5N1K Konu Anlatımı
23- 5N1K Soru Çözümü
24- Noktalama İşaretleri 1
25 - Noktalama İşaretleri soru Çözümü
26 - Noktalama İşaretleri konu Anlatımı 2
27 - Noktalama işaretleri soru Çözümü
1. Snıf İngilizce
1 - Sıng And Learn The Letters Of The Alphabet
2- Classroom Objects
1. Sınıf Matematik
1 - Zihinden Çıkarma Konu Anlatımı
2-Zihinden Çıkarma İşlemleri Soru Çözümü
3-Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler
4 -Çıkarma Problemleri Soru Çözümü
5 - Kesirler Konu Anlatımı
6 -Kesirler soru çözümü
1. Sınıf Rehberlik
1-Evde Zamanı Sağlıklı ve Verimli Değerlendirme Yolları
1. Sınıf Hayat Bilgisi
1- Acil Durum Numaraları
2- Yaşadığımız Yerin özellikleri
1. Sınıf Beden Eğitimi
1- Sabah Egzersizleri
2. Sınıf
2. Sınıf Matematik
32 - Çarpma İşlemi 5
1 - Rakamlar
2 - Onluk Birlik
3- Deste Düzine
4 - Basamak Değerleri
5 - Abaküs
6 - İleriye Ritmik Saymalar
7 - Geriye Ritmik Sayma
8 - Örüntü
9 - Sayıları Karşılaştırma
10 - Yakın Onluğa Yuvarlama
11- Toplama İşlemi
12 - Eldeli Toplama
13 -Verilmeyen Toplananı Bulma
14- Toplamı Tahmin Etme
15 - Çıkarma İşlemi
16 - Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi
17 - Zihinden Çıkarma İşlemi
18 - Çıkarma İşleminde Verilmeyen Terimleri Bulma
19- Çıkarma İşleminde Farkı Tahmin Etme
20 - Eşitlik
21 - Sıvıları Ölçme
22 - Çarpma İşlemi
23 - Problemler
24 - Geometrik Cisimler ve şekiller
25 - Geometrik Cisimler
26 - Yer Yön ve Hareket Belirtelim
27- Simetri
28 - Geometrik Örüntüler
29 - Çarpma İşlemi 2
30 -Çarpma İşlemi 3
31 - Çarpma İşlemi 4
32 - Çarpma İşlemi 5
33 - Çarpma İşlemi İle Problem Çözme 1
34 -Çarpma İşlemi İle Problem Çözme 2
35 - Bölme İşlemi
36 -Bölme İşlemi Soru Çözümü
37 - Alt Alta Bölme İşlemi 1
38 - Bölme İşlemi 2
39 -Bölme işlemi Problem çözümü
40 -Bölme İşlemi Problem Çözümü
41- Bölme İşlemi Problem Çözümü 3
42 - Bölme İşlemi Problem Çözümü 4
43 - Kalanlı Bölme
44 -Bölme İşlemi Problem Çözme 5
45- Bölme İşlemi Problem Çözme 6
46-Problem Çözme 7
47- Bölme İşlemi Problem Çözme 8
2. Sınıf Türkçe
1- Hece Bilgisi
2 - Alfabetik Sıra
3 - Eş Anlamlı Sözcükler
4 - Zıt Anlamlı Kelimeler
5 - Harf Bilgisi
6 - Cümle Bilgisi
7 - Olumlu ve Olumsuz Cümleler
8 - Eş Sesli -Sesteş -Sözcükler
9 - 5N 1K
10 - Soru Cümleleri
11 - Sebep Sonuç Cümleleri
12-Deyimler ve Atasözleri
13 - Noktalama İşaretleri
14 -Noktalama İşaretleri
15-Noktalama işaretleri soru çözümü
16 -Nokta ve virgül konu anlatımı
17 - Nokta ve Virgül Soru Çözümü
18 - Büyük harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı
19 -Büyük harflerin Kullanıldığı Yerler Soru Çözümü
20 - Sayıların Yazılışı Konu Anlatımı
21- Okuduğunu Anlama Çalışmaları Sorumluluk Duygusu
22 -Sayıların Yazılışı Soru çözümü 1
23 -Sayıların Yazılışı Soru Çözümü 2
24 - Okuduğunu Anlama 5N1K
25 - Mİ Soru ekinin Kullanılışı
2. Sınıf Hayat Bilgisi
1-Cumhuriyet ile Birlikte
2- Milli bayramlar
2. Sınıf Rehberlik
1 -Evdeki Zamanımızı Sağlıklı Ve Verimli değerlendirme Yolları
2. Sınıf Beden Eğitimi
1- Sabah Egzersizleri
3. Sınıf
3. Sınıf Matematik
1 - Doğal Sayılar Üç Basamaklı Doğal Sayılar
2 - Basamak Adları
3 - En Yakın Onluğa Ve Yüzlüğe Yuvarlama
4 - Doğal Sayıları Karşılaştırma
5- İleriye Ritmik Sayma
6 - Zamanı Ölçme 1
6- 2 Zamanı Ölçme 2
7 -Zamanı Ölçme Problemleri
8 - Paralarımız
9 -Tartma
10 - Zamanı Ölçme Etkinlikleri ve Soru Çözümü
11- Geometrik Cisimlerin Özellikleri 1
12 - Geometrik Cisimlerin Özellikleri 2
13 - Geometrik Cisimlerin Benzer ve Farklı Yönleri
14- Geometrik Cisimler Soru çözümü
3. Sınıf Fen Bilimleri
1- 1Canlılar Dünyasına Yolculuk
1- 2 Canlılar Dünyasına Yolculuk 2
3 -Doğal Çevre ve Yapay Çevre Arasındaki Farklar
4 - Ben Ve Çevrem
3. Sınıf Hayat Bilgisi
1 - Yönetim Birimleri
2 -Yönetim Birimleri Soru Çözümleri
3 - Cumhuriyet ile Birlikte
4- Gezdik Gördük
3. Sınıf Türkçe
1- Deyimler
2 -Atasözleri
3 -Noktalama İşaretleri
4-Noktalama işaretleri soru çözümü
5 -Atasözleri Soru Çözümü
6 - Eş Anlamlı Sözcükler
7 - Zıt Anlamlı Kelimeler
8 - Eş Sesli -Sesteş -Sözcükler
9- Zıt anlamlı Eş anlamlı ve Eş sesli Sözcükler Soru Çözümü
10 - 5N 1K
3. Sınıf Rehberlik
1- Uzaktan Eğitim ve Zaman Yönetimi
3. Sınıf Görsel Sanatlar
1 - Perspektif
3. Sınıf Beden Eğitimi
1- Sabah Egzersizleri
4. Sınıf
4. Sınıf Matematik
1- Dört Basamaklı Doğal sayılar
2- Beş ve Altı Basamaklı Doğal Sayılar
3- Sayı Oluşturma
4- Doğal Sayılarda Yuvarlama
5- Doğal Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma
6- Sayı Örüntleri
7- Doğal Sayılarda Toplama İşlemi
8- Toplamları Tahmin Etme ve Ardışık Sayıları Toplama
9- Toplama işlemi Problemleri
10- Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi
11- Çıkarmada Bilinmeyeni Bulma
12-Çıkarma işleminde Verilmeyen rakamı bulma
13 - Açınımı verilen Küpü Oluşturma
14 -Düzlem Açı Oluşturma Köşe Belirleme
15 -Açınımı Verilen Küp Oluşturma Soru Çözümleri
16 -Geometride Temel Kavramlar Düzlem Açı Kavramları Soru Çözümleri
17 -Açının Standart Birimlerle Ölçülmesi Açının Çizimi
18 - Açının Standart Birimlerle Ölçülmesi Açının Çizimi Soru Çözümü
19 - Simetri
20 -Milimetrenin Kullanım Alanları ve Alıştırmalar
4. Sınıf Türkçe
1- Harf Bilgisi
2-Ses Olayları
3- Hece Bilgisi
4- Sözcükte Anlam 1
5-Cümlede Anlam 2
6- Türkçe Sözlük Sıralaması
7- Atasözü ve Deyimler
8- Adlar
9- Ekler ve Kökler
10- Adın Halleri
11- Soyut-Somut Adlar
12- İşaret Adılları
13- Kişi Adılları
14- Soru Adılları
15- Belgisiz Adıllar
16- Sıfatlar
17- Belirtme Sıfatları
18-Eylemde Anlam
19-Eylemde Kişi
20-Eylemde Zaman
21- Cümle Bilgisi
22- Cümlede Yüklem ve Özne
23- 5 N 1K Soruları
24- Karşılaştırma Cümleleri
25-Neden Sonuç İfadeleri
26- Nokta
27-Virgül
28- Soru İşareti
29- Ünlem İşareti
30-Noktalama İşaretleri Yay ve Ayıraç
31- İki Nokta
32- Kısa Çizgi
33- Yazım Kuralları 1
34- Yazım Kuralları 2
35-Yazım Kuralları 3
36-Eylemde Olumsuzluk
37- Şiir Şiir Türkiye Dinleme Metni
38-Oğuz Kaan Metni ve Ünite Sonu Değerlendirme
39- GİZEMLİ CANLILAR METNİ
40- HİKAYE UNSURLARI VE HİKAYE HARİTASI OLUŞTURMA
41- İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarını Sırrı Metni
43 -Şifa Niyetine Metni
44 -Olayların oluş sırası
45-Metnin Konusu Ana Fikir Başlık Bulma
4. Sınıf İngilizce
1- INTRODUCTION UNIT 4TH GRADE
2- School Subjects 4th Grade
4. Sınıf Sosyal Bilgiler
1- Ailemde Çevremde Ekonomik Faaliyetler
2 - Bilinçli Tüketici Olalım
3 - Çevresindeki Kaynakları İsraf Etmeden Kullanma
4 -Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları
5-Kendine Ait Örnek Bütçe Oluşturma
4. Sınıf Fen Bilimleri
1 -Aydınlatma Araçları Tasarruflu Kullanımı ve Ekonomiye Katkısı
2 - Işık Kirliliğinin Olumsuz Etkileri
3 Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
4- Aydınlatma Araçları Tasarruflu Kullanımı ve Ekonomiye Katkısı Soru Çözümleri
5 -Işık Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çözümler Soru Çözümleri
6- Fen Bilimleri Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Soru Çözümleri
7-FEN BİLİMLERİ SES KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ
8- ŞİDDETLİ SESE SAHİP TEKNOLOJİK ARAÇLARIN ETKİLERİ
9- 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları
10 -Ses Kirliliği ve İnsan Sağlığı
4. Sınıf Rehberlik
1-EVDE ZAMANI SAĞLIKLI VE VERİMLİ DEĞERLENDİRME YOLLARI
4. Sınıf Görsel Sanatlar
1- Renk Armonisi
4. Sınıf Beden Eğitimi
1- Sabah Egzersizleri
ORTAOKUL
5. Sınıf
5. Sınıf Matematik
1-Doğal sayıların okunuşu ve yazılışı
2-Sayı Örüntüleri
3-En Çok 5 Basamaklı Sayılarda Toplama
4- İki basamaklı Doğal Sayılarda Zihinden Toplama çıkarma
5- En çok üç basamaklı Doğal Sayılarla çarpma işlemi
6- Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
7- Dört İşlem Gerektiren Doğal Sayı Problemleri
8- Bir Doğal Sayının Karesi-Küpü
9 -Parantezli İşlemler
10- Birim Kesirler- Bileşik ve tam sayılı kesirler
11- Denk Kesirler ve Sıralama
12- Kesirlerle Hesaplamalar-Prçadan Bütüne Bütünden Parçaya
13-Kesirlerle İşlemler Toplama -Çıkarma
14-Ondalık Gösterim
15-Ondalık Gösterimlerin Basamak Değerleri
16-Ondalık gösterimleri verilen sayıları Karşılaştırma
17-Ondalık gösterimlerde Toplama çıkarma işlemi
18-Yüzdeler
19- Kesir -Ondalık Gösterim-Yüzde İfadeler
20- Bir çokluğun Yüzdesini Bulma
21- Doğru -Doğru Parçası ve Işın
22- İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
23 -Açılar
24- Üçgenler ve Dörtgenler
25- Üçgenler ve Dörtgenlerin İç açıları Toplamı
26- Veri İşleme
27- Uzunluk Ölçme
28- Zaman Ölçme
29- Dikdörtgenin Alanı
30- Dikdörtgenler Prizması Açınımı
31- Çokgenler 5 sınıf Matematik
5. Sınıf Matematik (İngilizce)
1- Pronuncıatıon of Large numbers
2- Example Questıons
5. Sınıf Türkçe
1-Sözcükte Anlam
Sözcükler Arası Anlam ilişkileri
3-Soyut- Somut Genel-Özel
4-Deyimler
5-Cümlede Anlam 1
6-Cümlede Anlam 2
7-Atasözleri ve Özdeyişler
8- Paragrafta Konu-Anafikir
9-Paragrafta Kişi
10-Şiir Düz Yazı
11-Hikaye -Masal -Fıkra
12-Haber Metni 5N1K
13- Mektup Dilekçe
14-Sözcükte Yapı
15- Ses Bilgisi 1
16-Ses Olayları 1
17-Ses Olayları 2
18- Noktalama İşaretleri
19- Yazım Kuralları
20- Bağlaçlar
5. Sınıf Fen Bilimleri
1-Canlıların Dünyası
2-Canlıların Dünyası -Hayvanlar
3-Elektrik Devre Elemanları 1
4-Elektrik Devre Elemanları 2
5- Güneş Dünya Ay 1 ve 2 Bölüm
6-Güneş Dünya Ay 3 ve 4 Bölüm
7- İnsan Ve Çevre İlişkisi
8-İnsan ve Çevre - Biyoçeşitlilik
9-Işığın Yayılması ve yansıması
10-Kuvvetin Ölçülmesi
11-Madde Isı ve Sıcaklık
12-Maddenin Ayıt Edici Özellikleri
13-Maddenin Hal değişimi
14-Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme kuvveti
15-Tam Gölge
16 Yıkıcı Doğa Olayları
5. Sınıf Sosyal Bilimler
1- Birey ve Toplum
2-Kültür ve Miras Tarihe Yolculuk
3-Kültür ve Miras - Güzel Ülkem
4-İnsanlar Yerler ve Çevreler -Haritayı Tanıyorum
5- İnsanlar Yerler ve Çevreler -Nerede Yaşanır
6- İnsanlar Yerler ve Çevreler -İklim ve yaşam
7- Bilim teknoloji ve Toplum- Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırım
8-Üretim Dağıtım Tüketim
9-Üretim Dağıtım Tüketim -yaşadığım Yerde Ekonomik ffaliyetler
10 - Etkin Vatandaşlık
11-Küresel bağlantılar
5. Sınıf İngilizce
1- Web to be 5th grade
2-There ıs-There are
6. Sınıf
6. Sınıf Türkçe
1-İsimler
2 - İsim Çekim Ekleri
3-Zamirler
4 - Cümlede Anlam
5 -Edat bağlaç ünlem
6- Paragrafta Anlam 1
7- Paragrafta Anlam 2
8- Sözcükte Anlam
9 -Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
10-Soyut- Somut Genel-Özel
11-Deyimler
12-Atasözleri ve Özdeyişler
13- Paragrafta Konu-Anafikir
14-Paragrafta Kişi
15-Şiir Düz Yazı
16 - Noktalama İşaretleri
17- Yazım Kuralları
18 -Metin Türleri
19- Paragrafta Anlatım
20- Söz Sanatları
21-Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
22- Türkçe Tamlamalar Soru Çözümü
23- Anlatım Biçimleri
4- İsim Tamlamaları
6. Sınıf Matematik
1 - Üslü İfadeler
2 - İşlem Önceliği
3-Dağılma Ortak çarpan ve Parentezi özelliği
4- Çarpanlar ve Katlar
5- Bölünebilme Kuralları
6- Kümeler
7- Doğal Sayı Problemleri
8 - Doğal sayı Problemleri
9 - Kesirlerde Karşılaştırma ve Sayı Doğrultusunda Gösterme
10- Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi
11- Tam sayılar
12- Veri işleme 1
13-Veri İşleme 2
14- Açılar 1
15 - Açılar 2
16 PARALELKENARIN YÜKSEKLİĞİ VE ALANI 3
17- ÜÇGENİN YÜKSEKLİĞİ VE ALANI
18-Alan Ölçme
19- Alan Problemleri
6. Sınıf Fen Bilimleri
1- Güneş Sistemi
2- Güneş ve Ay Tutulması
3 - Destek Ve Hareket Sistemi
4 -Sindirim Sistemi
5 - Sesin Yayılması Ses Enerjidir
6 - Sesin Farklı Ortamlarda Duyulması
7 - Sınıf Fen Sesin Sürati
8 -Sesin madde İle Etkileşimi
9 -Denetleyici Düzenleyici Sistemler
10- İç Salgı Bezleri
11 -Duyu Organları
12- Sistem Sağlığı
13 - Elektriğin iletimi
14 - Dolaşım Sistemleri
15- Boşaltım Sistemi
16- Solunum Sistemi
17-Madde ve Isı
6. Sınıf Sosyal Bilimler
1- Birey ve Toplum Değişen Rollerim
2 -Birey ve Toplum Birlikte daha güçlüyüz
3- Birey ve toplum Ön yargılarımı kırıyorum
4- Kültür ve Miras Destan Ve Yazıtlarda Türkler
5- İslamiyetin Doğuşu ve Değişim
6- İslamiyet ve Türkler
7 - Yeni Yurt Anadolu
8- Medeniyete Yön Veren Yollar
9- Dünyanın Neresindeyim
10- Ülkemin Güzellikleri Haritada
11- Ülkemin Zenginlikleri Haritada
12- Çevremizde Kimler Yaşıyor
13- Sosyal Bilimler ve Toplum
14 - Hayalimdeki Gerçek
15- Araştırma yapıyorum
16-Üretim Dağıtım Tüketim Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
17- Dünyamıza Sahip Çıkalım
18- Bir Projem Var
19- Vergilerimizle Aydınlık Yarınlara
20- Mesleğimi Seçiyorum
21- Nasıl Bir Yönetim
22- Üç Kuvvet
23- Yöneticilerimiz ve Biz
24- Hayatın İçinde Demokrasi
25- Haklarımın Bilincindeyim
26- Kadın Ve Toplum
27-Komşularımız ve Kardeşlerimiz
28-Ticari ilişkilerimiz
29- Lider Türkiye
30- Kültürümüze Sahip Çıkalım
7. Sınıf
7. Sınıf Türkçe
1- Fiillerde Kip
2-Fiillerde Olumsuzluk
3 - Fiiller 1. Bölüm
4 - Fiiller 2. Bölüm
5 - Fiillerde Anlam Zaman Kayması
6 - Ek Fiil 1. Bölüm
7 - Ek Fiil 2. Bölüm
8- Cümlede Anlam1
9 - Cümlede Anlam 2
10 - Cümlede Anlam 3
11- Paragrafta Anlam 1
12- Paragrafta Anlam 2
13 - Sözcükte Anlam
14 - Tablo Ve Grafik Yorumlama
15 - Zarf Belirteç
16 - Zarf Soru Çözümü
17 - Anlatım Bozukluğu
18- Zarflar Soru çözümü
7. Sınıf Matematik
1 - Yüzdeler
2 -Açı Ortay Çizimi ve Özellikleri
3- Üç Doğrunun Birbirine göre Durumu
4 - Üç Doğrunun Birbirine göre Durumu 2
5- Çokgenler
6 -Çokgen Uygulamaları
7- Dörtgenler Parelelkenar
8 -Dörtgenler Eşkenar Dörtgen Yamuk
7. Sınıf Fen Bilimleri
1- Uzay Araştırmaları
2- Gök Cisimleri
3 -Hücrenin Yapısı ve Özellikleri
4- Hücre Organelleri
5 -hücre kromozom
6- Hücrenin Tarihsel Gelişimi
7- Enerji dönüşümü
8- Kuvvet,İş ve enerji İlişkisi
9- Aynalar
10- Işığın Kırılması ve Mercekler
11- Işığın Soğurulması
12- Kütle Ve Ağırlık
13 - Mitoz Bölünme
14 - Mayoz Bölünme
15 - Beceri Temelli Soru Çözümü 1
16 - Beceri Temeli Soru Çözümü 2
17 - Maddenin Tanecikli Yapısı
18 - Beceri Temelli Sorular 5 Ünite
19 -Işığın Madde İle etkileşimi 5 Ünite 2 bölüm
20- İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme
21-Bitki ve Hayvanlarda Üreme
22 -Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
23- Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
25- Atomun Tarihsel Gelişimi
26- Elektrik
7. Sınıf Sosyal Bilgiler
1- İnsandan İnsana Giden Yol -İletişimin Gücü
2- >Hızlı İletişim Güçlü Toplum İletişim Özgürlüğü
3 - Beylikten Cihan Devletine 1 Bölüm
4 - Beylikten cihan devletine bölüm 2
5 - İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
6 - Avrupa da Uyanış
7- Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
8 - Nereye Yerleşelim
9 - Tablo Ve Grafiklerle Ülkemiz
10 - Doğduğun Yermi? Doyduğun Yermi?
11 - Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var.
12 - Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere
13 - Bilimin Öncüleri
14 - Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
15- Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı
16 -Topraktan Üretir Toprağı Yönetiriz
17 - Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor
18 -Vakıf Demek Medeniyet Demek
19 - İşin Ehli İnsan Yetiştirmek
20- Geleceğin Senin Ellerinde
21- Dijital Teknoloji Çağındayız
22 -Demokrasi Serüveni
23- Atatürk'ten Milletimize Armağan
24 -Cumhuriyetimi Seviyorum
25 - Hakimiyet Milletindir
26 - Türkiye' de ve Dünyada Barış
27 -Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar
28 -İnsanları Nasıl Tanıyoruz
8. Sınıf
8. Sınıf Türkçe
1- Fiilimsiler -Eylemsiler
2-Fiilde Çatı
3- Cümlenin Ögeleri 1. Bölüm
4- Cümlenin Ögeleri 2. Bölüm
5-Cümle Türleri -1
6- Anlama dayalı Anlatım Bozuklukları
7- Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları
8 - Noktalama İşaretleri
9- Tablo Ve Grafik Okuma.mp4
10- Cümlede Anlam1
11 - Cümlede Anlam 2
12 Fiilimsiler Konu özeti ve Soru çözümü
13 - Cümlede Anlam 3
14- Paragrafta Anlam 1
8. Sınıf Fen Bilimleri
1- Mevsimler ve iklim
2 - İklim ve Hava Hareketleri
3 - İklim Ve Hava Hareketleri 2
4-Enerji Dönüşümü ve çevre Bilimi
5- Elektirik yükleri ve elektriklenme
6- Dna
7- Kalıtım
8- Mutasyon Modifikasyon Adaptasyon
9- Basınç
10 - Elektrik Enerjisi
11- Madde Ve Endüstri
12- Basit Makineler
13- Maddenin Halleri
14- Kimya Endüstrisi
15- Madde Özısı
16- Basınç Özet ve Soru Çözümü
17- Periyodik Tablo Özet Soru çözümü
18 - DNA Soru Çözümü
8. Sınıf Matematik
1-Asal Çarpanlar ve Katlar
2- Asal Çarpanlar Örnek Çözümler
3- EBOB-EKOK 1.Bölüm
4- EBOB-EKOK 2.Bölüm
5- Üslü İfadelere giriş
6- Üslü İfadelerde Toplama Çıkarma Çarpma İşlemleri
7- Üslü İfadelerde Bölme İşlemi
8-Dönüşüm geometrisi -Simetri
9 - Basamak Çözümlemesi
10 - Çok büyük ve Çok Küçük Sayılar
11- Kareköklü Sayılar
12- Kareköklü sayılarda Çarpma ve Bölme işlemi
13 Üçgende Yardımcı Elemanlar
14-üçgende kenar bağıntıları
15-üçgende kenar açı ilişkileri
16- Matematik Üçgen Çizimi
17- Matematik Pisagor Bağıntısı
18 - Olasılık konu anlatımı Bağlantıyı kopyala
19 Veri analizi konu anlatımı
20-Matematik Zeka Sorusu
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
1- Uyanan Avrupa Ve Sarsılan Osmanlı
2 - Mustafa Kemal'in Çocukluk,Eğitim ve Askerlik Hayatı
3 - Milli Uyanış 1 Dünya Savaşı
4 - 1 Dünya Savaşında Osmanlı devleti
5 - Demokratikleşme Çabaları
6- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
7- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlke ve Amaçları
8- Atatürk'ün ölümü ve Ölümünün yansımaları
9 -Birinci dünya savaşında Osmanlının Savunma Cepheleri
10 -Mondros Ateşkes Antlaşmasının İmzalanması ve uygulanması
11 -Kuva yı Milliye Hareketi
12 -Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
13 -Milli Mücadele Dönemi Doğu ve Güney Cepheleri
14 -Milli Mücadele Dönemi Batı Cephesi
15 -Başkomutanlık yasası ve Tekalif i Milliye Emirleri
16 -Atatürk İlkeleri
17 -Hukuk Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar
18 - Toplumsal Ekonomik ve sağlık Alanlarında Yapılan İnkılaplar
19- Misak ı Millinin Kabulü ve BMM nin Açılması
20- Örnek Sorular
8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1- 4.Ünite Hz. Muhammed'in Örnekliği 1
2- 4.Ünite Hz. Muhammed'in Örnekliği 2
3- 4.Ünite Hz. Muhammed'in Örnekliği 3
4- 5. Ünite Kur'an ı Kerim ve Özellikleri 1
5- Beşinci ünite Kuranı Kerim ve Özellikleri 2
6- Kader İnancı 1 Kısım
7- Kader İnancı 2
8- Zekat İbadeti 1. Kısım
9-Zekat İbadeti 2. Kısım
10- Din Ve Hayat 1. Kısım
11- Din ve hayat 2.Kısım
8. Sınıf İngilizce
1-Firiendship - Making Offers
2- CHORES - RESPONSIBLE FOR
LİSE
9. Sınıf
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1- Sözcüğün Yapısı - Kök
2- Zamirler
3- Zamirler - Sorular
4- Masla ve Fabl
5- Edat, Bağlaç, Ünlem 1
6- Edat, Bağlaç, Ünlem 2
7- Roman 1
9. Sınıf Matematik
1- Mantık
2-Kümeler
3-Hareket Problemleri -1
4-Hareket Problmeleri -2
5- Hareket Problemleri -3
6- Yüzde Problemleri
7- Kar - Zarar Problemleri
8- Karışım Problemleri
9-Matematik Karışım Ve Faiz Problemleri-2
10- İşci Problemleri 1
11- İşçi problemleri 2
12- Veri Analizi 1
9. Sınıf Kimya
1- Kimya Bilimi
2- Kimya -Kimya Disiplinleri
3 -Kimya Alanı İle İlgili Meslekler-Kimyanın Sembolik Dili
4 -Kimyanın Sembolik Dili Soru Çözümü
5- Zayıf Etkileşimler
6-1 Zayıf Etkileşimler Soru Çözümü
6-2 Zayıf Etkileşimler Soru Çözümü
7- Güçlü Etkileşimler Soru Çözümü
8- Maddenin Hallerinin Sınıflandırılması ve Faz Değişimin Günlük Hayatta Kullanımı
9- Katılar ve Sıvılar
10- Gaz özellikleri
9. Sınıf Fizik
1 -Fizik Bilimine Giriş
2- Fiziğin Alt Alanları1
3 -Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
4 -Kütle Hacım Konu
5- Madde ve Özellikleri Hacım Soruları Çözümleri
6 - Öz Kütle
7 -Karışımların Özkütlesi
8- ADEZYON KOHEZYON YÜZEY GERİLİMİ KILCALLIK KONU
9 -DAYANIKLILIK ADEZYON KOHEZYON ÖRNEKLER
9 -Madde ve özellikleri Dayanıklılık Adezyon Kohezyon Kılcallık Yüzey Gerilimi Örnekler
10 -Hareket Konum ve yer Değiştirme
11 -Hareket Hız ve Sürat
12 -Hareket Hız ve Sürat Soru Çözümleri
13 - Hareket İvme
14 - İvmeli Hareket Problemleri
15 - Kuvvet Çeşitleri
16- Kuvvet Çeşitleri Örnekleri
17 - Newtonun Hareket Yasaları
18 -Newton Hareket Kanunları Soru Çözümleri
19 - Sürtünme Kuvveti Konu
20 - Sürtünme Kuvveti Soru Çözümleri
21 - İş Konu Anlatım
22 -İş ile İlgili Örnekler
23 - Güç
24 - Kinetik Enerji
25-Potansiyel Enerji Konu
25 Potansiyel Enerji Konu
26 -Enerjinin Korunumu
27 - Enerjinin Korunumu Örnekler
28 -Isı Sıcaklık Termometre
29- Isı Sıcaklık 2
30 - Isı Alışverişi Isıl Denge
31 -Isı Hal değişimi
32 -Hal değişimi Soru çözümleri
33 - Isı iletim Yolları
34 -Katılarda Genleşme
35 -Sıvılarda Ve gazlarda Genleşme
36 - Genleşme Örnek Problemleri
37 - Sürtünme ve Dokunma İle Elektriklenme
38 - Etki İle elektriklenme
39 -Elektroskop
40 -Elektiriksel Kuvvet
41- Elektrik Alanı
42 Elektrostatik Soru Çözümleri
9. Sınıf Biyoloji
1 - Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
2- Sınıflandırma
3- Sınıflandırma -2
4- Sınıflandırma - Sorular
5- Mantarlar Alemi
6- Protista
7- Bitkiler Alemi
8- Protista, Mantar Ve Bitkiler Alemi Soru Çözümü
9. Sınıf Coğrafya
1- Doğa ve insan Etkileşimi 1
2- Büyük İklim tipleri
3- Koordinat Sistemi ve Konum
4- Rüzgarlar
5- Rüzgarlar -2
6- Rüzgarlar - Sorular
7- Nemlilik - Yağış
8- Nemlilik yağış Soru Çözümü
9. Sınıf Tarih
1- Tarih ve Tarih Yazıcılığı
2 - Tarih Öncesi devirler Kabataş devri
3 - Tarih Öncesi Devirler Maden Devri
4- İlk Türk Devletleri -1
5- İlk Türk Devletleri -2
6- İlk Türk Devletleri -3
7- İlk Türk Devletleri -4
8-1 İSLAM TARİHİ -1
8-2 İSLAM TARİHİ- 2
9. Sınıf Almanca
1- Wechselprapositionen mit Dativ und Akkusativ
2- Wechselprapositionen mit Dativ und Akkusativ
9. Sınıf İngilizce
1- Think B1 Unit 7 (Question Tags,Nor/ Neither/So)
2-Think A2 Unit 8(Past Continuous Tense-When/While)
3- Think A2 Unit 8 Simple Past Tense
4- Think B1+Unit 8 (Reported Speech Statements,Wh-Questions)
5- Think B1 Unit 8 (Simple Past / Past Continuous Tense)
6-Think A2 Unit 8(COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES )
7- Think A2 Unit 8(Should / Have to / Must)
8- Reported Speech yes,No Questions/Imperatives
9- Passive Causative
9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1- Değerin tanımı ve Değerlerin oluşumuna etki eden faktörler
2-Temel değerlerin dinle olan ilgisi
9. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor
1- Evde Spor
9. Sınıf Rehberlik
1- Uzaktan Eğitime Uyum
10. Sınıf
10. Sınıf Fizik
1-Elektrik Akımı -Akım Şiddeti
2- Elektrik Akımı - Direnç
3-Elektrik Akımı -Potansiyel Fark OHM Kanunu
4- Elektrik Akımı - Dirençlerin bağlanması
5-Eşdeğer Dirençle İlgili Problem Çözümleri
6- Elektrik Akımı ile ilgili Örnek Çözümleri 1
7- Elektrik Akımı Örnek Çözümleri 2
8-Elektrik Akımı -Üreteçlerin Bağlanması
9-Elektriksel Enerji-Elektriksel Güç
10- Elektrik Akımı Lambalı Devreler
11-Katıların Basıncı
12-Katı Basıncı ile ilgili Örnekler
13- Mıknatıs ve Özellikleri
14 -Mıknatıs ve Özellikleri Örnek Problemler
15- Sıvı Basınç Konu
16-Sıvı Basıcı Örnekler
17- Basınç Paskal İlkesi
18-Paskal İlkesi İle İlgili Örnekler
19 - Gaz Basıncı
20-Gaz Basıncı Örnekler -1
21-Gaz Basıncı Örnekler 2
22- Akışkanların Basıncı
23- Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu
24- Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soru Çözümleri
25-Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soru Çözümü 2
26- Dalga Hareketi 1
27- Dalga Hareketi 1 Soru Çözümü
28- Dalga Hareketi
29 -Yay Dalgalarının Hızı Yansıması ve iletilmesi Soru Çözümü
30 - Dalga Hareketi 2 Yay Dalgalarının Hızı yansıması ve iletilmesi Konu an
31-Su Dalgaları 1
32 - Su Dalgaları 2
33- Ses ve Deprem Dalgaları
34- Ses Ve Deprem Dalgaları Soru Çözümü
35- Aydınlanma
36- Gölge
10. Sınıf Matematik
1- 2. Dereceden Denklemler Kök Katsayı İlişkileri
2- Çokgenler
3- 2.Dereceden Denklemler Kök Katsayı İlişkileri - Sorular
4-1 Dörtgenler-1
4-2 Dörtgenler -2
4-3 Dörtgenler-3
5- Yamuk
6- İkizkenar Yamuk - Dik Kenar Yamuk
7- Paralel Kenar
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1- Cümle Türleri
2- Cümle Türleri -2
3- TDE Divan Edb Nazım Biçimleri
4- Destan - Efsane 1
5- Destan- Efsane 2
6- Destan- Efsane 3
10. Sınıf Kimya
1- Asit Bazlar
2- Asit Bazlar -2
3- Karışımları Ayırma Yöntemleri
4- Karışımları Ayırma Yöntemleri -2
5- Asit Bazlar - Sorular
5- Asit - Baz Soru Çözümü -2
5- Asit - Baz Soru Çözümü -3
6- Önemli Asit ve Bazların Özellikleri
7- Asit ve Baz Özellikleri ile İlgili Soru Çözümü
10. Sınıf Biyoloji
1- Eko Sistem Ekolojisi
2- Eko Sistem Ekolojisi-2
3- Eko Sistem Ekolojisi -3
4 -Kalıtım
5- Kalıtım Soru Çözümleri
6- Kan Grupları ve Sorular
7- Soy Ağacı ve Soruları
10. Sınıf Felsefe
1- Ahlak Felsefesi
2- Din Felsefesi
3-Teoloji ve Din Felsefesi
4-Siyaset Felsefesinin Konusu
10. Sınıf Tarih
1- Kanuni Dönemi
2- Kanuni Dönemi -2
3- Sokullu Mehmet Paşa
4- Coğrafi Keşifler
10. Sınıf Coğrafya
1- Bitki Formasyonları
2- Bitki Formasyonları
3- Bitki Formasyonu Soru Çözümü
4- Nüfus 1
10. Sınıf İngilizce
1-AL:Gateway B1+ Unit 6 Passive Voice/FL: Intro into Gerunds and Infinitives
2- Gateway B1 Unit 6 (will,may,might)
3- Gateway A2 Unit 7 (Be Going To)
4- Gateway B2 Unit 7/ The key to English B2 Unit 9 (Reported Statements,Wh-Questions)
5- Gateway A2 Unit 6 (Quantifiers)
6- Gateway B1 Unit 6 - Planet Earth
7- Gateway B2 Unit 7
8- The Key to English B2 Unit 9 (Reported Questions)
9- GatewayB1+ Unit 6 Passive causative
10- Revision of Gerunds/Showing agreement with positive and negative statements
11- Gateway A2 Unit 7 (Present Simple,Present Continuous tense for Future)
12- Gateway A2 Unit 6 (There is / There are)
10. Sınıf Almanca
1- Ort-Platz-Gebaude und Aktivitaten
2- Ort und Richtung
10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1-Ahlak ve Terbiyenin Birbiri İle İlişkisi
2- İslam’da Eleştirilen Bazı Davranışlar
10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor
1- Evde Spor
10. Sınıf Rehberlik
1- Uzaktan Eğitime Uyum
11.Sınıf
11. Sınıf Fizik
1-Newton Hareket Kanunu
2 -Düşey Atış Konu Anlatımı
3 - Düşey Atış Soru Çözümü
4 - Serbest Düşme
5- Düşey Atış Soru Çözümü 2
6 - Yatay Atış Konu Anlatımı
7 - Yatay Atış Soru Çözümü
8 - Eğik Atış Konu anlatımı
9 - Eğik Atış Soru çözümü
10 - İtme Momentum 1
11 - Newton Hareket Kanunları 1
12 - Hareket Kanunları ve Uygulamaları
13 - İtme Momentum İlişkisi Soru Çözümü
14 - İtme Momentum Çarpışmalar Esnek Çarpışma
15 - İtme Momentum Esnek Olmayan Çarpışmalar
16- İtme ve Momentum Çarpışmalar Soru Çözümü
17 - Tork
18-Tork denge örnekleri
19 - Ağırlık Merkezi Soru Çözümleri
20- Elektriksel Kuvvet
21- Elektrik Alanı
22- Elektriksel Potansiyel Enerji
23- Elektriksel Potansiyel
11. Sınıf Kimya
1 - Gazlar 1
2- Gazlar2 Toriçelli Deneyi
3- Tepkimelerde Isı Değişimi, Potansiyel Enerji Değişimi
4- Entalpi Türleri, Standart Oluşum Entalpisi
5- Hess Yasası, Entalpi Hesaplamaları
6- Oluşum Entalpileri Soru Çözümü
7- KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ Hess yasası ve Bağ Enerjilerinden Tepkime Isısı Hesaplamaları
8- Kimyasal Tepkimelerde Hız ve Çarpışma Teorisi
9- Kimyasal Tepkimelerde Hız (Ortalama Hız)
11. Sınıf Biyoloji
1- Solunum Sistemi
2- Solunum Sistemi - Sorular
3- Üriner Sistem -1
4- Üriner Sistem -2
5- Üreme Sistemi 1
6- Üreme Sistemi 2
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
1- Sözcükte Yapı
2- Sözcükte Yapı -2
3- Sözcükte Yapı-3
4- Sözcükte Yapı-4
5- Servet-i Fünun 1
6- Sözcükte Yapı -5
7- Servet-i Fünun 2
8- Anlatım Biçimleri
11. Sınıf Matematik
1- Denklem ve Eşitsizlik 2.- 3. Kısım
2- Denklem ve Eşitsizlik 3.- 4. Kısım
3- Denklem ve Eşitsizlik - Sorular
4- Çember-1 (Temel Kavramlar ve Kiriş Özellikleri)
5- Çember -2
6- Basit Eşitsizlik 1 TYT
7- Çember -3 (Teğet Özellikleri)
8- Çember Soru Çözümü
9- Basit Eşitsizlik 2 TYT
11. Sınıf Tarih
1- Londra Boğazlar Sözleşmesi, 93 Harbi Kırım Savaşı
2- Berlin Antlaşması - Halepa Fermanı
3- Dağılma Dönemi Islahatları
4- Dağılma Dönemi Islahatları Soru Çözümü
5- Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
6- Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri Soru Çözümü
11. Sınıf Felsefe
1- 18.YY - 19.YY Felsefesi
2- 18.YY-19.YY Felsefesinde Öne Çıkan Problemler
3- 18.19. Yüzyıl Felsefesinin Edebiyatla İlişkisi
4- 18.19. Yüzyıl Felsefesinin Edebiyatla İlişkisi Soru Çözümü
5- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
6- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı Soru Çözümü
11. Sınıf Coğrafya
1- Kültürel Bölgeler -Türk Kültürü
2- Kültürel Bölgeler -Türk Kültürü Soru Çözümü
3- Dış Kuvvetler Soru Çözümü
4- Uluslararası Ticaret
5- Doğadaki Üç Unsur ’Su’ - TYT
6- Bacasız Sanayi: Turizm
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1- İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
2- İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımların Kısaca Tanımları
11. Sınıf İngilizce
1- If Clause Type 0
2- Showing Preferences / describing how to do things through BY
11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor
1- Evde Spor
11. Sınıf Rehberlik
1- Uzaktan Eğitime Uyum
12.Sınıf
12. Sınıf Fizik
1 1- Düzgün Çembersel Hareket Konu anlatımı
2 Düzgün Çembersel Hareket Soru çözümü 1
3 -Düzgün çembersel hareket Soru Çözümü 2
4- Düzgün Çembersel Hareket Soru çözümü 3
5 -Dönerek Öteleme Hareketi
6- Dönme Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
7 - Açısal Momentum Konu
8- Açısal Momentum Dönme kinetik Enerjisi Soru Çözümü
9- Genel çekim Kuvveti ve Çekim Potansiyel Enerjisi
10- Genel Çekim Kuvveti örnek sorular
11- Kepler Yasaları
12 -Harmonik hareket 1
13 - Basit Harmonik Hareket 2 Hız ve İvme Denklemi
14 - Basit Harmonik Hareket Yay Sarkacı ve basit sarkaç - 1
15- Basit Harmonik Hareket Yay Sarkacı ve basit sarkaç 2 - Problem çözümü
16- Elektromanyetik Dalgalar
17- Atom Altı Parçacıkları
19-Işıkta Girişim Konu
18- Atom Altı Parçacıkları Sorular
19- Radyoaktivite
20- Işıkta Girişim Soru Çözümü
21- Özel Görelilik
12. Sınıf Tarih
1- İslam Tarihi
2- Cumhuriyet Dönemi İnkilapları
3- Cumhuriyet Dönemi İnkılapları 2
4- Cumhuriyet Dönemi İnkılapları -3
5- Osmanlı Gerileme Dönemi -1
6- Osmanlı Gerileme Dönemi -2
7- Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
8- Atatürk İlkeleri
9- Atatürk İlkeleri Soru Çözümü
10- Birinci Dünya Savaşı
11- Birinci Dünya Savaşı Soru Çözümü
12. Sınıf Kimya
1 - Kimya Elektrik indirgenme -yükseltgenme tepkimeleri 1
2 - Kimya Elektirik indirgenme yükseltgenme tepkimeleri2
3- Karboksilli Asit Ve Esterler
4- Karboksilli Asit ve Esterler -2
5- Aldehitler
6- Ketonlar
12. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı
1- Sözcükte Yapı
2- Sözcükte Yapı -2
3- Sözcükte Yapı -3
4- Cumhuriyet Şiiri 1 (Hisar ve Mavi Dergileri)
5- Sözcükte Yapı 4
6- Cumhuriyet Şiiri 2 (Dini ve Mistik Şiir)
7- Sözcükte Yapı 5
8- Anlatım Bozukluğu 1
9- Cumhuriyet Şiiri 3 (1960 sonrası Türk Şiiri)
10- Cumhuriyet Şiiri 4 (1980 sonrası Türk Şiiri)
12. Sınıf Matematik
1- Çemberin Analitiği
2- Çemberin Analitiği -2
3- Çemberin Analitiği -3
4- Çemberin Analitiği - Sorular
5- Sayma ve Olasılık
6- Sayma ve Olasılık
7- Polinomlar-1
8. Polinomlar -2
9- Kombinasyon -1
10- Kombinasyon
11- 2. Dereceden Denklemler -1
12- 2. Dereceden Denklemler Kök Katsayı İlişkileri
13-2.Dereceden Denklemler Kök Katsayı İlişkileri - Sorular
12.Sınıf Coğrafya
1- Dış Kuvvetler
2- Dış Kuvvetler -2
3- Dış Kuvvetler -3
4- Gelişmiş ve Gelişmemiş Ülkeler
5-Dış Kuvvetler Sorular
6- Gelişmiş ve Gelişmemiş Ülkeler Soru Çözümü
7- Doğal Kaynaklar Verimliliği
8- Doğal Kaynaklar Verimliliği Soru Çözümü
9- Doğadaki Üç Unsur ’Su’ - TYT
12. Sınıf Felsefe
1-15. YY-17.YY FELSEFESİ
2- 18.YY-19.YY Felsefesi
3- 18.YY-19.YY Felsefesinde Öne Çıkan Problemler
4- 18.19. Yüzyıl Felsefesinin Edebiyatla İlişkisi
5- 18.19. Yüzyıl Felsefesinin Edebiyatla İlişkisi Soru Çözümü
6- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
7- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı Soru Çözümü
12. Sınıf Biyoloji
1- Canlılar ve Çevre
2- Canlılar ve Çevre Sorular
3- Sindirim Sistemi
4- Sindirim Sistemi Soru Çözümü
5- Nükleit Asitlarin Çeşitleri ve Görevleri
6- DNA'nın Yapısı
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1- Gıda Maddeleri ile İlgili Çözüm Önerileri
2- Din ve Bilim İlişkisi
3- İslam’da Eleştirilen Bazı Davranışlar
12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor
1- Evde Spor
12. Sınıf Rehberlik
1- Uzaktan Eğitime Uyum
YAŞAMA DAİR VİDEOLAR
1-Kadının Tarihteki Yeri
2-Dünden Bugüne Anayasalarımızda Ulusal Egemenlik Kavramı
3-Pazartesi Konuşmaları İdil Selen Sangün
4-Neden Paslanmaz Çelik Üretemiyoruz
5-Genç Karikatüristler
X
PAYLAŞ:
X